Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Żak

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Żak.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Brzeska 18 – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Wrocławianka

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Wrocławianka.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Kościuszki 198 (przy budynku) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Huby

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Huby.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Łódzka 33A (na chodniku na wysokości klatki) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Zespół Szkół Gastronomicznych.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Kamienna 86 (na podwórku, obok pojemnika na odpady zmieszane) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Zarządca

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Zarządca.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

a)      ul. Kościuszki 169 (od podwórka) – szt. 1,

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Wrocławskie Mieszkania

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Wrocławskie Mieszkania.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Traugutta 80OF-84 (przy osłonie śmietnikowej) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez WM Międzyrzecka

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez WM Międzyrzecka.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Międzyrzecka 25 (w ciągu pieszo – ruchowym na ścięciu narożnika, naprzeciwko posesji 25 i 27) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez HJW

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez HJW.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Zielińskiego 49 (przy osłonach śmietnikowych) – szt. 1, 

2        ul. Wiosenna 14-16 (przy osłonie śmietnikowej) – szt. 1, 

3        ul. Powstańców Śląskich 188 (na terenie nieruchomości) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Kon-Partner

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Kon-Partner.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Mościckiego 38 (we wnętrzu podwórzowym) – szt. 1, 

2        ul. Sztabowa 82 (za budynkiem w okolicy osłony śmietnikowej) – szt. 1, 

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca

W dniach 4, 5, 6 listopada  2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1        ul. Gajowa 8/10 (przy osłonie śmietnikowej) – szt. 1, 

2        ul. Wesoła 13B (przy pojemnikach na odpady) – szt. 1, 

3        ul. Przestrzenna 23 (przy osłonie śmietnikowej) – szt. 1, 

4        ul. Przestrzenna 40 (przy osłonie śmietnikowej) – szt. 1,

5        ul. Piękna 44 (we wnętrzu podwórzowym) – szt. 1,  

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.