Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Broker Nieruchomości

W dniach 13, 14, 15 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Broker Nieruchomości.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Komuny Paryskiej 49-51

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Domator

W dniach 13, 14, 15 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Domator.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Karmelkowa 53-59

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Exist

W dniach 13, 14, 15 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Exist.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Ułańska 40-46

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca

W dniach 14, 15 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Gajowa 30, 32, 34

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Już teraz możesz wybrać w czym chcesz zbierać plastik, papier i szkło!

Informujemy, że od stycznia 2017 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą gromadzić odpady segregowane zarówno w workach, jak i pojemnikach. Wyboru można dokonać odrębnie dla każdej frakcji (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane).

 W celu zamiany worków na pojemniki lub odwrotnie możesz już dziś wypełnić odpowiedni formularz zamieszczony na stronie Ekosystem Sp. z o.o.

http://ekosystem.wroc.pl/2016/12/08/informacja-o-segregowaniu-odpadow-dla-wlascicieli-domow-jednorodzinnych/

Przypominamy, że dla domków jednorodzinnych przewidziane są następujące urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów:

  • Papier i tektura – pojemnik o pojemności 120 l/240 l lub worek 120 l,
  • Tworzywa sztuczne – pojemnik o pojemności 120 l/240 l lub worek 120 l,
  • Odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik o pojemności 120 l lub worek 80 l.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Wrocław Południe

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Wrocław Południe.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1. ul. H. Bosaka 3-9b

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SMSP

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SMSP.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1. ul. Komuny Paryskiej 81-83

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez EUREKA

W dniach 6, 7, 8 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez EUREKA.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

1. ul. Semaforowa 31-93

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez AGROMET

W dniach 2, 3, 4 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez AGROMET.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Parafialna 61

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez ADMEX

W dniach 2, 3, 4 grudnia 2016r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez ADMEX.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

  1. ul. Joannitów 18-22

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.