Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Real Estate Management

W dniach 19, 20, 21 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Real Estate Management.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Jastrzębia 21 (obok pojemników na odpady z tyłu budynku)
 2. ul. Ulanowskiego 9 (przy pojemnikach na odpady)
 3. ul. Radkowska 2  (przy osłonie śmietnikowej od strony parkingu)
 4. ul. Srebrnogórska 14 (na parkingu)
 5. ul. Strońska 2 (przy osłonie śmietnikowej)
 6. ul. Kościuszki 102 (przy osłonie śmietnikowej)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Księże

W dniach 19, 20, 21 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Księże .

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Katowicka 45 (obok osłony śmietnikowej)
 2. ul. Chorzowska 25 (przy osłonie śmietnikowej lub przy osłonie śmietnikowej Chorzowska 35)
 3. ul. Chorzowska 16 (od podwórka)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

ŚWIĄTECZNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH ORAZ SELEKTYWNYCH

W związku z dniami świątecznymi przypadającymi na 25.12.2014; 26.12.2014; 01.01.2015 oraz 06.01.2015 odbiory odpadów, przypadające na te dni, będą odbywały się w  następujący sposób:

25 – 26.12.2014 – ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ORAZ SELEKTYWNE (papier , tworzywa sztuczne):

Wywóz z dnia  25.12 realizacja w dniu 27.12

Wywóz z dnia 26.12 realizacja w dniu 28.12

ULICE: NEKTAROWA;PARAFIALNA; UCZNIOWSKA; AL. DĘBOWA; AL. JARAZĘBINOWA; AL. KASZTANOWA; AL. LIPOWA; JANUSZOWICKA; SUDECKA  – WYWOZY ODBĘDĄ SIĘ Z JEDNODNIOWYM PRZESUNIĘCIEM – W DNIU 27.12.2014

25 – 26.12.2014 – ODPADY  SELEKTYWNE ( papier, tworzywa sztuczne):

Wywóz z dnia  25.12 realizacja w dniu 27.12

Wywóz z dnia 26.12 realizacja w dniu 28.12

01.01.2015 – ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ORAZ SELEKTYWNE (papier , tworzywa sztuczne):

Wywóz z dnia  01.01 realizacja w dniu 02.01

Wywóz z dnia 02.01 realizacja w dniu 03.01

06.01.2013 – ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ORAZ SELEKTYWNE (papier , tworzywa sztuczne):

Wywóz z dnia 06.01 realizacja 07.01

Wywóz z dnia 07.01 realizacja 08.01

Wywóz z dnia 08.01 realizacja 09.01

Wywóz z dnia 09.01 realizacja 10.01

Przesunięcia wywozów odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnych, dla Osiedla PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE, znajdują się w poniższych linkach:

pdf Świąteczny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych Sektor II – Krzyki – Przedmieście Oławskie

pdf Świąteczny harmonogram odbioru odpadów selektywnych – MAKULATURA- Sektor II – Krzyki – Przedmieście Olawskiepdf

pdf Świąteczny harmonogram odbioru odpadów selektywnych Sektor II – Krzyki – Przedmieście Oławskie- TWORZYWA

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Broker Nieruchomości

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Broker Nieruchomości.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Kościuszki 112-114 (w okolicy osłony śmietnikowej)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez HJW

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez HJW.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Sztabowa 73-79, Powstańców Śląskich 127-135, Spadochroniarzy 4-8, Wandy 3 (we wnętrzu podwórzowym)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez SM Osada

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez SM Osada.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Rutkiewicz 28
 2. ul. Sztabowa 96 (przy osłonie śmietnikowej)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Nasz Zarządca.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Lniana 6-16
 2. ul. Paczkowska 38
 3. ul. Przestrzenna 27
 4. ul. Przestrzenna 40
 5. ul. Sernicka 14
 6. ul. Złotostocka 6
 7. ul. Powstańców Śląskich 11
 8. ul. Złotostocka 23 (przy osłonie śmietnikowej)
 9. ul. Złotostocka 35 (przy osłonie śmietnikowej)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Domus

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Domus.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Piękna 64 (przy osłonie śmietnikowej)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez Wspólnota Mieszkaniowa Przestrzenna

W dniach 16, 17, 18 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez Wspólnota Mieszkaniowa Przestrzenna.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Przestrzenna 34 (przy wejściu do klatki)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.

Odpady wielkogabarytowe – na terenie zarządzanym przez HJW

W dniach 12, 13, 14 grudzień 2014 r. organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie zarządzanym przez HJW.

Kontenery dostępne będą dla mieszkańców na adresach:

 1. ul. Krucza 17 (naprzeciwko bramy)

Informujemy, że czas udostępnienia kontenera, w przypadku jego wcześniejszego zapełnienia, może ulec skróceniu.